omdat het ook anders kan !
omdat het ook anders kan !

Conflicten in de bouw

Regelmatig ontstaan er conflicten tijdens én na het bouwproces.

Meestal worden die conflicten in goed overleg opgelost, maar lang niet altijd!  De tendens is dan een groeiend wantrouwen, een toename aan regelgeving, waardoor meer juridisering.

De standpunten worden bepaald en stellingen betrokken. Gevolg: er wordt een advocaat ingeschakeld en de procedure wordt gestart.

Maar dat kan ook anders !

Bouwconflictbemiddeling

Het bouwen en ontwikkelen in de bouwsector zijn in de afgelopen decennia in toenemende mate complexe opgaven geworden, die niet alleen om technische, financiële, juridische en organisatorische vaardigheden vragen, maar ook een beroep doen op de communicatieve vermogens van alle betrokkenen. Dit in een soms door omstandigheden én partijen, op scherpgezette situatie. Dit maakt partijen gevoelig voor misverstanden en verschillen.

BOUWCONFLICTMANAGEMENT

hanteert een innovatieve methode om de schade, ondanks het verschil van inzicht tussen partijen, alsnog binnen de perken te houden.

Het verschil tussen BOVEN of TUSSEN de partijen staan

De bouwconflictbemiddelaar heeft een andere rol dan een advocaat, rechter of arbiter. Hij is, anders dan een advocaat, geen verlengstuk van één partij en kan in tegenstelling tot een rechter of arbiter, slechts een oplossing bereiken als  alle partijen ermee instemmen. De bouwconflictbemiddelaar werkt op basis van het in hem gestelde vertrouwen van beide partijen.

BOUWCONFLICTMANAGEMENT staat TUSSEN de partijen
 • Onafhankelijke derde die geen partij kiest
 • Verstaat de “taal” en kent de verhoudingen
 • Ondersteunt partijen
 • Zorgt voor opheffing eventuele machtsongelijkheid
 • Zoekt naar oplossingen, niet naar gelijk of ongelijk
 • Geen winnaar en geen verliezer
 • Via bemiddeling wordt 90% opgelost
De kosten zijn bij bemiddeling lager:
 • Doorlooptijd: de helft of een kwart t.o.v. een reguliere procedure
 • Advocaat: niet nodig;  effectievere inzet
 • Dossiervorming: nauwelijks, wel duidelijke verslaglegging
 • Kostenverdeling in principe 50/50
bouwconflictbemiddeling
BOUWCONFLICTMANAGEMENT staat TUSSEN de partijen
 • Onafhankelijke derde die geen partij kiest
 • Verstaat de “taal” en kent de verhoudingen
 • Ondersteunt partijen
 • Zorgt voor opheffing eventuele machtsongelijkheid
 • Zoekt naar oplossingen, niet naar gelijk of ongelijk
 • Geen winnaar en geen verliezer
 • Via bemiddeling wordt 90% opgelost
De kosten zijn bij bemiddeling lager:
 • Doorlooptijd: de helft of een kwart t.o.v. een reguliere procedure
 • Advocaat: niet nodig; effectievere inzet
 • Dossiervorming: nauwelijks, wel duidelijke verslaglegging
 • Kostenverdeling in principe 50/50

Uw conflictbemiddelaar

Ad van Luijt heeft na een studie Mediation en jarenlange ervaring in bouwgerelateerde bedrijven, zich bekwaamd als bemiddelaar bij bouwconflicten.

De partijen zijn opdrachtgevers, overheden, bouwontwikkelaars, bouwbedrijven, onderaannemers, leveranciers van bouwproducten én particulieren.

BOUWCONFLICTMANAGEMENT stelt het bemiddelen van conflicten en het resultaat centraal. Er wordt getracht wederzijds begrip en betere communicatie tussen partijen te bevorderen en destructief naar constructief handelen te transformeren.

BOUWCONFLICTMANAGEMENT hanteert als uitgangspunt niet voor de partijen te beslissen, maar de partijen juist in staat te stellen om er zelf, ergo gezamenlijk uit te komen.

Geïnteresseerd? Meer informatie nodig?

Neem vrijblijvend contact op met Ad van Luijt.

Mobiel: 06-53 531 401

Postadres: Klarinet 79, 3766 GJ Soest

Share This